helene

Hélène de Montigny Stichting

 

Hélène Louise Pauline Jonas van ’s Heer Arendskerke-Le Fèvre de Montigny (1875-1949) was als echtgenote van een curator nauw bij het werk van de Fundatie betrokken. In 1928 richtten de heer en mevrouw Jonas van ’s heer Arendskerke de Hélène de Montigny Stichting op, die sinds 1949 door de Fundatie wordt bestuurd.

 

Na het overlijden van Hélène de Montigny werd het kantoor van de Fundatie gevestigd in haar voormalig woonhuis aan de Herengracht, gekocht uit de erfenis. Inmiddels is het huis verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser. De Fundatie huurt de bel-etage als kantoorruimte en de sael voor vergaderingen.

 

Uit de Hélène de Montigny Stichting wordt eens in de drie jaar een prijs uitgereikt aan ‘een persoon of personen, die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de mensheid in het algemeen’.

 

De Hélène de Montigny Stichting verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

  • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
  • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
  • Instellingen die integratie bevorderen
  • Instellingen die zich inzetten voor mensenmet een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Instellingen voor maatschappelijk werk
  • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
  • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
  • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
  • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en  mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

 

Voor de Hélène de Montigny prijs klik hier

 

 

RSIN: 003949862

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *