Wie zijn wij

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en de daarmee verbonden fondsen worden bestuurd door een curatorium dat als volgt is samengesteld

V.l.n.r.: Hans Romijn, Nienke van den Hoek, Udo Kock, Elsbeth van Rhijn, Rob van Roozendaal, Hanneke van Scherpenzeel, Fernand Pahud de Mortanges.

Nevenfuncties: 

 • Verander- en duurzaamheidsadviseur
 • Toezichthoudende bestuurder Sancta Maria Lyceum, Haarlem

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Brook Foundation
 • Bestuurslid Ribbink Van den Hoek Familiestichting
 • Bestuurslid Stichting Amsterdammer Helpt Amsterdammer

Hoofdfuncties:

 • Adviseur en toezichthouder
 • Lid RvC Rabobank Amsterdam

Nevenfuncties:

 • Lid RvC ParkBee, lid STAK, Amsterdam
 • Voorzitter RvC Haagse Milieu Services N.V.
 • Lid RvT Museum het Rembrandthuis, lid auditcommissie
 • Lid Raad van Advies, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lid Instituutsadviesraad, Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)

Nevenfuncties:

 • Partner bij Philpse & Co (Investment Management)
 • Lid sponsorcommissie golfclub

Nevenfuncties:

 • Rentmeester bij de Fundatie van Blijeren van Schagen te ’s Gravenhage.

Hoofdfunctie:

 • Advocaat in de financiële dienstverlening

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid van Stichting Hill Tree
 • Raadgevend adviseur van Stichting Studiezalen
 • Bestuurslid van Stichting To Be Worldwide
 • Bestuurslid van Stichting dewildeweg
 • Bestuurslid van Stichting &Brakema Producties

Nevenfuncties:

 • Hoogleraar Inwendige Geneeskunde, UvA
 • Raad van Toezicht UMCG, lid
 • Decaan a.i., Faculteiten Tandheelkunde UvA en VU, Acta Amsterdam

Het bureau van de stichting wordt gevoerd door:
Esperanza den Braber

Het bestuur van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.

Rechts: Regina van Geuns, stichtster Regina van Geunsfonds

De geschiedenis

Na de dood van haar echtgenoot, jhr. M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld.

Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten ‘tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords’. Aldus geschiedde.

Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op.

Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden de “aanverwante fondsen” genoemd.

Om de steeds grotere stroom aanvragen voor financiële steun efficiënt te kunnen blijven verwerken, zijn het bestuur en het beheer van de Fundatie door de jaren heen gemoderniseerd en gestroomlijnd. Het curatorium houdt daarbij ook de tradities in ere, die door de tijd heen zijn ontstaan. Hierover is meer te lezen in het gedenkboek ‘Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed – 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe’.