Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

“Twaalf fondsen onder één dak”

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

v.l.n.r. Nienke van den Hoek, Rob van Roozendaal, Aleid Leemhuis, Steven de Clercq, Hanneke van Scherpenzeel, Fernand Pahud.

Wie zijn wij?

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en de daarmee verbonden fondsen worden bestuurd door een curatorium dat als volgt is samengesteld:

Het bureau van de stichting wordt gevoerd door:

Esperanza den Braber

Rechts: Regina van Geuns, stichtster van het Regina van Geunsfonds

Verantwoording

Privacy

De geschiedenis

Na de dood van haar echtgenoot, jhr. M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld.

 Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten ‘tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords’. Aldus geschiedde.

Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op.

Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden de “aanverwante fondsen” genoemd.

Om de steeds grotere stroom aanvragen voor financiële steun efficiënt te kunnen blijven verwerken, zijn het bestuur en het beheer van de Fundatie door de jaren heen gemoderniseerd en gestroomlijnd. Het curatorium houdt daarbij ook de tradities in ere, die door de tijd heen zijn ontstaan. Hierover is meer te lezen in het gedenkboek ‘Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed – 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe’.

Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe
Carel Leendert Sobbe