Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

1905

“Twaalf fondsen onder één dak”

De fondsen

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.

De fondsen zijn:

Deze fondsen hebben alle maatschappelijke doelstellingen. 

Projecten die gesteund kunnen worden betreffen veelal maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, informeel onderwijs en toeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Enkele subfondsen doen uitkeringen op het gebied van kunst. Voor dit doel is echter een beperkter budget beschikbaar.

In 2020 heeft de Fundatie van Stichting Dorodarte een schenking van €30.000 gekregen ter besteding aan organisaties die zich bezighouden met kinderen en kunst.

Wanneer u een aanvraag indient, komt deze automatisch bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe binnen. Wij bepalen aan de hand van uw aanvraag uit welk fonds een gift beschikbaar kan worden gesteld.

Tekening van het eerste curatorium van de Fundatie, Johan Braakensiek (1910)
De eerste inschrijvingen van aanvragen in 1905

Legaten en schenkingen

Indien u overweegt om uw vermogen na te laten voor een bepaald goed doel, kunt u bij testament een fonds stichten dat uw naam draagt, met een door u aan te geven maatschappelijke doelstelling. U kunt zo’n fonds ook reeds tijdens uw leven oprichten. Het stamkapitaal wordt in stand gehouden en van de opbrengsten worden giften gedaan conform de richtlijnen van de stichter.


Bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe zijn verschillende fondsen op naam ondergebracht. De vermogens worden vakkundig, controleerbaar en efficiënt beheerd. De giften zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, die te herleiden zijn naar de richtlijnen van de verschillende fondsen.


Tevens is een legaat voor één van de doelstellingen mogelijk.


De Fundatie is met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Fundatie of met uw notaris.