LVS

Fundatie Luden van Stoutenburg

 

De Fundatie Luden van Stoutenburg werd in 1977 actief, na de dood van de dochter van de oprichtster, die tijdens haar leven het vruchtgebruik van het vermogen had. Maria Susanna Antonia Luden van Stoutenburg (1858-1935) richtte deze Fundatie in 1928 op.

 

De Fundatie Luden van Stoutenburg verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

  • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
  • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
  • Instellingen die integratie bevorderen
  • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Instellingen voor maatschappelijk werk
  • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
  • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
  • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
  • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
  • Projecten op het gebied van werkgelegenheid of toeleiding naar werk

 

 

RSIN: 003949862

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *