Fonds Wiggers van Kerchem

Het Fonds Wiggers van Kerchem verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

  • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
  • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
  • Instellingen die integratie bevorderen
  • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking
  • Instellingen voor maatschappelijk werk
  • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
  • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
  • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
  • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een beperking
  • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Voorbeelden van projecten vindt u via de links op de pagina “Introductie“.

 

Johanna Catharina Isabella Wiggers van Kerchem (1884-1973) was een alleenstaande dame die het grootste gedeelte van haar leven in het buitenland doorbracht. Na haar dood liet ze de Fundatie haar vermogen na.