De Brauw Van Lynden Fonds

Uit dit fonds worden voornamelijk uitkeringen gedaan aan instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen.

Een aantal voorbeelden van ondersteunde projecten:

Het De Brauw Van Lynden Fonds werd in 1977 opgericht door Mevrouw M.C.W. de Brauw-Baronesse van Lynden en toegevoegd aan het vermogen van de Fundatie.