Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Introductie

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich richten op mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap die extra steun rechtvaardigt.

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën: informele educatie, voorbereiding op werk, maatschappelijk werk, zieken-/gehandicaptenzorg, opvanghuizen, vluchtelingenprogramma’s en noodhulp. Bij de eerste twee hoofdcategorieën richten wij ons voornamelijk op de regio Groot Amsterdam.

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen: maatschappelijke projecten uitgevoerd door protestants christelijke instellingen, restauratie van hofjes/huisvesting alleenstaanden, kunst, (kunst)historie, schilders en beeldhouwers, en de Hélène de Montigny prijs. Projecten op het gebied van kunst(historie) worden door de Fundatie zelf uitgenodigd om een aanvraag te doen.

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.