De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe en de daarmee verbonden fondsen worden bestuurd door een curatorium dat als volgt is samengesteld:

  • drs. S. de Clercq, voorzitter
  • mevr. L.L. Bierens de Haan, secretaris
  • jhr. drs. C.C. van Valkenburg, penningmeester
  • drs. F.M. Bijleveld, tweede penningmeester
  • mevr. dr. A.G. Leemhuis
  • mevr. mr. C.P.Th.M. Houben
  • mr. F.W.T. Pahud de Mortanges

 

Schermafbeelding 2017-04-18 om 11.40.00

 

Curatoren ontvangen geen geldelijke compensatie voor hun inzet anders dan een jaarlijkse onkostenvergoeding van max. € 1.700.

 

Het bureau van de stichting wordt gevoerd door:

  • mevr. drs. E.M.L. den Braber