In de categorie gehandicapten- en ziekenzorg zijn onder meer giften verstrekt aan:

 

Stichting Hospice Lansingerland ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke woonkamer van dit hospice met 5 gastenkamers.

 

Stichting De Ripen is een zorgboerderij voor personen van 16 jaar en ouder. De hulpboeren hebben een verstandelijke, een psychiatrische en/of een lichamelijke beperking. Deelname kan ook in het kader van een reïntegratietraject, WAO of een burn out. De zorgboerderij is voor deze mensen gedurende een of meerdere dagdelen per week een geschikte werkplek. De Ripen is een ook een leerbedrijf voor enkele opleidingen en draagt het landelijke kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe heeft bijgedragen aan de aanschaf van werkkleding en gereedschappen.

 

Stichting Wooninitiatief Culemborg realiseerde een woonvoorziening voor  8 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of een aan autisme verwante contactstoornis. Onze gift was bestemd voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.