Wij ondersteunen opvanghuizen voor diverse doelgroepen:

 

Stichting Leefkringhuizen Nieuwendammerham Het Leefkringhuis in Amsterdam Noord is een begrip in Noord. Op meerdere locaties zijn de medewerkers actief. De stichting heeft vier werkterreinen: 24-uurs kinderopvang, 24-uurs vrouwenopvang, een voedselbank en ambulant maatschappelijk werk. Bewoners van de Vogelbuurt – en ver daarbuiten – weten, dat ze met elk probleem, hoe groot en ellendig ook, kunnen aankloppen bij het Leefkringhuis en dat ze meestal direct geholpen worden. Onze giften zijn bestemd voor het uitvoeren van de projecten.

 

Stichting Seguro biedt tijdelijke opvang aan dakloze kinderen, vrouwen en mannen zonder verblijfsrecht in Utrecht. Deze mensen zijn er lichamelijk en/of psychisch zo slecht aan toe, dat een verblijf op straat voor hen onmogelijk is. Seguro biedt naast tijdelijke woonruimte ook een intensief traject van activering naar een nieuwe zelfstandige toekomst hier of elders in de wereld. Onze giften zijn voor het opvanghuis Fanga Musow, dat zich richt op zowel vrouwen als kinderen zonder verblijfsdocumenten.

 

Stichting Pension Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot 23 jaar in Rotterdam, die geen (veilig) dak boven hun hoofd hebben en andere problemen. Maaszicht helpt bij het regelen van o.a. dagbesteding, persoonlijke problemen en financiën. Wij hebben bijgedragen aan de inrichting van de kamers en aan activiteiten voor de jongeren.

 

Stichting De Regenboog Groep voert vele projecten uit die de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede stimuleren, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. De Regenboog heeft in Amsterdam 8 inloophuizen voor dak- en thuislozen. Aan een aantal van deze huizen en andere projecten van de Regenboog hebben wij een gift toegekend.