Op 5 november 2015 vierden wij ons 110-jarig bestaan in Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.

 

Met vertegenwoordigers en deelnemers van organisaties die in Amsterdam-Noord met ondersteuning van de Fundatie projecten uitvoeren, en met vertegenwoordigers van andere fondsen en het stadsdeel.

 

Onder leiding van Saskia Noordhuis van Noordjes Kinderkunst werd in 8 verschillende groepen een verhaal geschreven, volgens het concept Fighting Words en onder leiding van beroemde schrijvers en journalisten uit Amsterdam-Noord. De 8 verhalen werden gebundeld tot een boekje voor de deelnemers. De aanwezige projecten werden verrast met een extra gift van de Fundatie.

 

De onderlinge contacten die gelegd zijn tijdens deze lustrumviering hebben een basis gelegd voor verdere samenwerking tussen de vele goede initiatieven die Amsterdam Noord rijk is en de fondsen.