De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich richten op mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal –maar niet uitsluitend- jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap die extra steun rechtvaardigt.

 

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën: informele educatie, voorbereiding op werk, maatschappelijk werk, zieken-/gehandicaptenzorg, opvanghuizen, vluchtelingenprogramma’s en noodhulp. De eerste twee spelen zich voornamelijk af in de regio Amsterdam.

 

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen: protestants christelijke instellingen, huisvesting alleenstaanden, kunst, (kunst)historie, schilders en beeldhouwers, en de Hélène de Montigny prijs.” Voor deze categorieën nodigt de Fundatie zelf aanvragers uit (zouden we kunnen doen want in de praktijk is hier niet zoveel ruimte).

 

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.