Stichting Centram is de maatschappelijke dienstverlener in Amsterdam Centrum en daar verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Centram heeft in 2015 een verbeterproject schuldhulpverlening gestart, gericht op het bereiken van een stabiele situatie voor kwetsbare Amsterdammers met een beperkte zelfredzaamheid. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe heeft dit project twee jaar ondersteund met een gift.

 

Stichting VanHarte is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en groepen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken. De kernactiviteit bestaat uit de maaltijden in de Resto’s, die in zo’n 40 buurten in Nederland aanwezig zijn. Buurtbewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving. Dat doet VanHarte door ontmoeting mogelijk te maken, perspectief te bieden op werk en scholing, een gezonde leefstijl te promoten, te helpen bij het krijgen van grip op geld, en samenredzaamheid te stimuleren. Voor sommige doelgroepen heeft de stichting een speciaal programma, bijvoorbeeld voor kinderen, tieners en ouderen. De Fundatie heeft diverse locaties en projecten voor kinderen en jongeren mede mogelijk gemaakt.

 

Stichting de Ster organiseert sterkampen voor kinderen in de leeftijd van 8 – 16 jaar.  Op een positieve en effectieve manier ontvangen kinderen en jongeren die het worstelen met sociaal emotionele problematiek, veelal als gevolg van pesterijen, steun tijdens het (therapeutische behandel)kamp. De Fundatie stelt een gift beschikbaar zodat ook kinderen van minder draagkrachtige ouders deel kunnen nemen.