six1 kopie

Pruikenburg Fonds

 

Met ingang van juni 2011 is het beheer van Stichting Pruikenburg Fonds overgegaan naar het curatorium van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

 

Het Pruikenburg Fonds is in 1995 opgericht door jhr. mr. G.C. Six, voormalig curator van de Fundatie. Volgens zijn wens is het fonds toegevoegd aan de door het curatorium bestuurde fondsen, toen hij geen deel meer uit kon maken van het bestuur. Hiermee is er een fonds bijgekomen, dat zich uitsluitend op het (kunst)historische terrein en de zorg voor cultuurhistorische monumenten richt. Projecten op het gebied van kunst(historie) worden door de Fundatie veelal zelf uitgenodigd om een aanvraag te doen.

 

Het Pruikenburg Fonds ondersteunt:

  • Wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied
  • Historisch of kunsthistorisch onderzoek
  • Restauratie van cultuurhistorische monumenten
  • Instandhouding van kunsthistorische voorwerpen

 

Vanuit het Pruikenburg Fonds zijn onder meer giften toegekend aan de conservering en restauratie van een aantal schilderijen in het Amsterdam Museum, de presentatie van de Beuningkamer in het Rijksmuseum en de vervaardiging van het boek Van Grachtenhuis tot villa in het groen.

 

RSIN: 806628157

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *