M.C.d.H. Fonds

 

Mary Caroline de Haan (1831-1906), geboren in Batavia, was de dochter van de eerste president van de Javasche Bank. Zij had in haar testament bepaald, dat een deel van haar vermogen moest worden aangewend tot stichting van het M.C.d.H. Fonds. Uit het fonds dienden liefdadige instellingen en behoeftige personen, alsook in- en uitwendige zending gesteund te worden.
Het beheer van het fonds bleef in handen van de familie Bierens de Haan tot 1991, toen het fonds bij de Fundatie werd onderbracht.

 

Uit het M.C.d.H. Fonds worden giften verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten van protestants christelijke organisaties in Nederland. De Protestantse Diaconie Amsterdam ontvangt een bijdrage voor de jaarlijkse Daklozendag in de tuin van de Diaconie. Tijdens deze dag wordt aan de hand van een thema aandacht besteed aan de doelgroep en zijn er activiteiten, informatie, workshops en eten voor de Amsterdamse daklozen. Voorbeelden van andere organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit dit fonds zijn straatpastoraten en de Pauluskerk te Rotterdam.

 

 

RSIN: 003949862

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *