Indien u overweegt om uw vermogen na te laten voor een bepaald goed doel, kunt u bij testament een fonds stichten dat uw naam draagt, met een door u aan te geven maatschappelijke doelstelling. U kunt zo’n fonds ook reeds tijdens uw leven oprichten. Het stamkapitaal wordt in stand gehouden en van de opbrengsten worden giften gedaan conform de richtlijnen van de stichter.

 

Bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe zijn verschillende fondsen op naam ondergebracht. De vermogens worden vakkundig, controleerbaar en efficiënt beheerd. De giften zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, die te herleiden zijn naar de richtlijnen van de verschillende fondsen.

 

Tevens is een legaat voor één van de doelstellingen mogelijk.

 

De Fundatie is met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Fundatie of met uw notaris.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *