De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën:

educatie & arbeidsparticipatie jongeren

sociaal-maatschappelijke organisaties

gehandicapten- en ziekenzorg

noodhulp

vluchtelingen

projecten werkgelegenheid

opvanghuizen

 

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen:

maatschappelijke projecten uitgevoerd door protestants christelijke organisaties

restauratie van hofjes/huisvesting alleenstaanden

kunst

(kunst)historie

schilders en beeldhouwers

de Hélène de Montigny prijs

Met ingang van 2017 zet de Fundatie met drie andere fondsen de financiële hulpverlening aan individuele voorzieningen voor gehandicapten voort onder de nieuwe noemer Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten (SFIHG). Aanvragen voor deze persoonlijke schenkingen kunnen niet bij ons worden ingediend, maar via bemiddeling van een organisatie voor maatschappelijk werk bij het bureau van de SFIHG.

 

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.

 

In 2017 heeft de Fundatie besloten om te investeren in een Social Impact Bond in de Gemeente Veldhoven.

Een Social Impact Bond is een publiek-private samenwerking, waarbij een bedrijf een prestatiecontract met de overheid sluit, om een maatschappelijk probleem met meetbare impact -en daardoor aantoonbare besparingen- aan te pakken. De kosten die het bedrijf maakt, worden in dit geval voorgefinancierd door een lening aan te gaan bij private investeerders die zowel maatschappelijk als financieel rendement nastreven. Wanneer besparingen plaatsvinden – in dit geval een versnelde uitstroom uit de bijstand – wordt een afgesproken bedrag door de overheid terugbetaald.

Veldhoven gaat als eerste gemeente op deze innovatieve wijze samenwerken met de sociale onderneming IamNL, om statushouders te helpen integreren. 58 van de 200 statushouders in Veldhoven stromen in fases in en gaan 40 uur per week aan de slag bij IamNL. Ze krijgen een heel pakket aan begeleiding, met intensieve taallessen en coaching. De ondernemende aanpak van IamNL, die veel contacten in het bedrijfsleven heeft, kan cruciaal blijken voor een snelle toetreding tot de arbeidsmarkt en een effectieve inburgering. De Fundatie participeert voor €500.000 in dit project; zoals uitgelegd niet als donor, maar als investeerder. In 2018 zullen de eerste rapportages binnenkomen.