De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich richten op mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie bevordert participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap die extra steun rechtvaardigt.

 

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën: informele educatievoorbereiding op werk, maatschappelijk werk, zieken-/gehandicaptenzorg, opvanghuizen, vluchtelingen en noodhulp. De eerste twee spelen zich voornamelijk af in de regio Amsterdam.

 

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen: protestants christelijke instellingen, huisvesting alleenstaanden, kunst, (kunst)historieschilders en beeldhouwers, en de Hélène de Montigny prijs.”

 

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.