De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.

 

De fondsen zijn:

 

Deze fondsen hebben alle maatschappelijke doelstellingen. Projecten die gesteund kunnen worden betreffen veelal maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, informeel onderwijs en toeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enkele subfondsen doen uitkeringen op het gebied van kunst. Voor dit doel is echter een beperkter budget beschikbaar.

Wanneer u een aanvraag indient, komt deze automatisch bij de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe binnen. Wij bepalen aan de hand van uw aanvraag uit welk fonds een gift beschikbaar kan worden gesteld.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *