Sociaal-maatschappelijke organisaties

Met het programma Creativiteit Bevrijdt bevordert Stichting Young in Prison de re-integratie van jongeren in en na detentie en draagt bij aan de vermindering van recidive. YiP streeft naar een volwaardige terugkeer via secundaire desistance: het langdurige en vanuit intrinsieke motivatie afwijzen van crimineel gedrag. Zo draagt YiP bij aan een veiligere samenleving. Het programma bestaat onder meer uit creatieve en sportieve workshops in jeugddetentie, begeleiding door een buddy in en na detentie, coaching en advies door ervaringsdeskundige jongeren voor jongeren in de strafrechtketen en mentorschap door ervaringsdeskundige jongeren voor jongeren in detentie.

Grey Vibes, een project van Stichting Het Theaterlab en het Koorenhuis ontwikkelen sinds 2016 een structurele theaterbroedplaats voor en met 55-plussers in Den Haag. Onder de naam Huis van Vervoering produceren zij jaarlijks een nieuwe theatervoorstelling op locatie, gebaseerd op een Haags dan wel maatschappelijk actueel thema. In het begin van 2018 maakte Huis van Vervoering met Haagse ouderen weer een muziektheatervoorstelling op locatie, Buutvrij, over de ouder wordende mens. Ook is de voorstelling voor studenten aan verschillende zorg- en welzijnsopleidingen van het ROC gespeeld, gevolgd door workshops. Huis van Vervoering wil hiermee haar deelnemers een kans geven om zich artistiek en didactisch te ontwikkelen, om de jeugd te bereiken, ontmoetingen te organiseren en ervaringen te delen met theater als vertrekpunt. Daarnaast wil Huis van Vervoering studenten van zorgopleidingen in aanraking brengen met het concept ‘creative aging’ als middel om bij ouderen levenslust en vitaliteit te genereren.

Stichting VanHarte is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en groepen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken. De kernactiviteit bestaat uit de maaltijden in de Resto’s, die in zo’n 40 buurten in Nederland aanwezig zijn. Buurtbewoners worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving. Dat doet VanHarte door ontmoeting mogelijk te maken, perspectief te bieden op werk en scholing, een gezonde leefstijl te promoten, te helpen bij het krijgen van grip op geld, en samenredzaamheid te stimuleren. Voor sommige doelgroepen heeft de stichting een speciaal programma, bijvoorbeeld voor kinderen, tieners en ouderen. De Fundatie heeft diverse locaties en projecten voor kinderen en jongeren mede mogelijk gemaakt.

Stichting de Ster organiseert sterkampen voor kinderen in de leeftijd van 8 – 16 jaar.  Op een positieve en effectieve manier ontvangen kinderen en jongeren die het worstelen met sociaal emotionele problematiek, veelal als gevolg van pesterijen, steun tijdens het (therapeutische behandel)kamp. De Fundatie stelt een gift beschikbaar zodat ook kinderen van minder draagkrachtige ouders deel kunnen nemen.

‘Kijk in mijn ogen’ is een dansvoorstelling/participatieproject van Stichting PRA voor en met kinderen van de basisschool, ouderen uit de buurt en bewoners van woonzorgcentra. Klassen van groep 6 en/of 7 worden gekoppeld aan een verzorgingshuis in de buurt. Met professionele dansers, muzikanten en een regisseur maken de leerlingen en ouderen een dansvoorstelling rond het thema ontmoeten, veilig voelen en geborgenheid. De dansers van PRA geven de workshops aan de hand van de methodiek die ze de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. De bewegingsfrases worden aangepast aan de fysieke mogelijkheden van de ouderen en hun wensen om zich lichamelijk uit te drukken. ‘Kijk in mijn Ogen’ bestaat uit 2 dagen dansworkshops voor de leerlingen en voor de bewoners van alle afdelingen. Op dag 3 komt alles samen in een voorstelling voor alle bewoners, familie en ouderen uit de buurt, waarin de bewoners en de leerlingen participeren.