Stichting het Looijers Hofje verleent steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

Zo heeft de stichting enkele malen een bedrag geschonken voor de restauratie en activiteiten van De Hof van Wouw in Den Haag. 

Aan Stichting het Remonstrants Hofje van Leeuwaerden te Haarlem is een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van het fronton.

Met een gift heeft Stichting Het Fontaine Hofje in Amsterdam de toegankelijkheid voor de bewoonsters kunnen verbeteren.

RSIN 816050569