Jhr. drs. C.C. van Valkenburg, penningmeester

Nevenfuncties:

  • Private banker
  • Voorzitter Stichting Johanniter Tehuizen T.O.V.