Noodhulp

Stichting Urgente Noden Nederland helpt bij het opzetten van een noodhulpbureau in een gemeente of werkgebied en wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in 70% van de gemeenten de hulp kan worden ingeroepen van een noodhulpbureau. Een noodhulpbureau helpt bij financiële crisissituaties bij individuele huishoudens. Vooral als er geen wettelijke regeling (tijdig) kan worden benut. Dienstverleners kunnen dan aankloppen bij een noodhulpbureau om cliënten verder te helpen. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt noodhulpbureau’s in de startfase en draagt bij aan het giftenbudget.

Mede met een gift van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe hebben verschillende lokale voedselbanken het transport en de koeling van voedsel op de rails gekregen. Voedselbanken helpen de armsten door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt er samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt ervoor gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken voedselbanken samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Ook heeft de Fundatie bijgedragen aan het toegankelijker maken van de voedselbank voor laaggeletterden. In eenvoudige taal wordt middels een animatie uitleg gegeven over wat je kunt verwachten van de voedselbank, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je je kunt aanmelden. Alle lokale voedselbanken kunnen voor hun eigen website gebruik maken van de uitlegmodule.

Stichting Meedoen in Rotterdam biedt ondersteuning aan ongeveer 4.000 schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze ondersteuning bestaat uit: fiets of computer of zwemles of sportkleding of sportattributen en/of de contributie voor een sportvereniging of kunstzinnige vorming. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe stelt een bijdrage beschikbaar voor het honoreren van de hulpvragen.