Uit het M.C.d.H. Fonds worden giften verstrekt ten behoeve van maatschappelijke projecten van protestants christelijke organisaties in Nederland.

De Protestantse Diaconie Amsterdam ontving een gift voor de Sociale Kruidenier een supermarkt, waar cliënten van de Voedselbank tegen een lage prijs non-food en lang houdbare producten kunnen kopen in aanvulling op hun voedselpakket, en een ontmoetingsplek voor Amsterdammers met een krappe beurs in Amsterdam.

Stek, stichting voor stad en kerk in Den Haag heeft voor zelfstandig wonende ouderen, moeders met jonge kinderen die in armoede leven en cliënten van Middin met een verstandelijke beperking in een aantal stadsdelen mede met een gift van het MCdH Fonds het project Dagbesteding Plus opgezet, ter voorkoming en verzachting van eenzaamheid en sociaal isolement. Zij nemen wekelijks gezamenlijk deel aan de activiteiten en helpen elkaar waar nodig en mogelijk. In gesprekken leren zij elkaar beter kennen.

Voorbeelden van andere organisaties die in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit dit fonds zijn straatpastoraten en de Pauluskerk te Rotterdam.