Uit het Olga Heldring Fonds worden vooral bijdragen gegeven aan projecten die kunst koppelen aan een maatschappelijk doel. Enkele voorbeelden:

Stichting Zinaplatform is een theatergezelschap van makers uit verschillende culturen en verschillende disciplines. Het repertoire bestaat uit levensverhalen van wijkbewoners en het podium is de straat in de wijk. De theatermakers, schrijvers en beeldend kunstenaars van Zina vestigen zich in een wijk, bellen aan bij de wijkbewoners om hen en de buurt beter te leren kennen en laten zich adopteren door de wijkbewoners om levensverhalen te verzamelen. Deze creatieve botsing van levensverhalen, tussen professionele acteurs en lokale bewoners vormt de basis van de theatervoorstelling Wijksafari. Het Olga Heldring Fonds heeft een financiële bijdrage geleverd aan de Wijksafari’s in de Amsterdamse Bijlmer, Amsterdam Noord en Utrecht Overvecht.

Stichting LostProject  is een platform voor jongeren die zich niet per se thuis voelen bij het bestaande, vaak highbrow, theatercircuit. De doelgroep is te oud voor de jeugdtheaterscholen en herkent zich niet in de bestaande theaterverenigingen. Spelers kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs en dat gebeurt ook wel, maar het is net zo belangrijk dat een deelnemer een plek heeft om zich te uiten en iets leert op het persoonlijke vlak. LostProject wil graag de wereld een beetje mooier maken door jonge mensen de wereld in te sturen die vertrouwen hebben in het eigen kunnen en een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en van wat ze kunnen.