Het Pruikenburg Fonds ondersteunt:

  • Wetenschappelijke uitgaven op historisch of kunsthistorisch gebied
  • Historisch of kunsthistorisch onderzoek
  • Restauratie van cultuurhistorische monumenten
  • Instandhouding van kunsthistorische voorwerpen

Vanuit het Pruikenburg Fonds zijn onder meer giften toegekend aan de conservering en restauratie van een aantal schilderijen in het Amsterdam Museum, de presentatie van de Beuningkamer in het Rijksmuseum, de vervaardiging van het boek Van Grachtenhuis tot villa in het groen en de ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 door het Stadsarchief Amsterdam.

RSIN: 806628157