Gehandicapten- en ziekenzorg

In de categorie gehandicapten- en ziekenzorg zijn onder meer giften verstrekt aan:

Voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking die niet thuis wonen heeft Stichting Prisma in Amsterdam het project Buurtmaatjes + opgezet. Er bestaat bij deze vaak eenzame mensen grote behoefte aan een maatje om “leuke” dingen mee te doen. Een door Prisma getrainde en begeleide vrijwilliger (maatje), wordt, als er een match is, gekoppeld aan een bewoner. De doelen worden gezamenlijk bepaald. Er is minstens 1 jaar lang contact, waarin er wordt toegewerkt naar een vitaal netwerk en een richting wordt ontwikkeld naar vrijetijdsbesteding in de buurt.

Stichting De Ripen is een zorgboerderij voor personen van 16 jaar en ouder. De hulpboeren hebben een verstandelijke, een psychiatrische en/of een lichamelijke beperking. Deelname kan ook in het kader van een reïntegratietraject, WAO of een burn out. De zorgboerderij is voor deze mensen gedurende een of meerdere dagdelen per week een geschikte werkplek. De Ripen is een ook een leerbedrijf voor enkele opleidingen en draagt het landelijke kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren. De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe heeft bijgedragen aan de aanschaf van werkkleding en gereedschappen.

Stichting Special Arts Nederland organiseert bijzondere projecten voor mensen met een verstandelijke handicap op het gebied van kunst en talentontwikkeling. De Fundatie steunde onder meer het Andere Gedicht, waarmee mensen uit de doelgroep uiting konden geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld in hun taal, en de Special Design Beurs, waar kunstlocaties waar mensen met een handicap werken de kans kregen om hun ondernemerschap te vergroten door hun (toegepaste) kunstproducten aan een breed publiek en aan elkaar te tonen en aan te bieden.

Stichting Viore biedt in Hilversum een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker of die kanker hebben gehad, voor hun naasten en voor nabestaanden. Het centrum organiseert verschillende programma’s die gericht zijn op verbetering van kwaliteit van leven voor de deelnemers. Viore biedt ontspannende en creatieve activiteiten en informeert middels lezingen, gespreksavonden, workshops, vragenuurtjes, gesprekken met gidsen, brochures, website en infotheek. Het centrum heeft een actuele sociale kaart van gespecialiseerde oncologische zorg in de regio, waarmee bezoekers verwezen kunnen worden.