Steven de Clercq, penningmeester

Nevenfuncties:

  • Coach/ adviseur en interimmanager.
  • Penningmeester Stichting MESICS
  • Voorzitter Stichting FadeC
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Aliantus Zorg