Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Voor wie?

 

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een rechtspersoon (doorgaans een Stichting), wiens doelstellingen aansluiten bij die van de Fundatie van den Santheuvel en haar aanverwante fondsen (zie ook De Fondsen). In de aanvraagprocedure wordt gevraagd voor wie het project bestemd is, welke doel beoogd wordt en hoe dat doel nagestreefd wordt. Er wordt een projectplan, een begroting en een dekkingsplan gevraagd, alsmede inzage in de Statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en recente jaarverslagen en jaarrekening. Zo kan het curatorium een beeld vormen van de voorgenomen activiteiten en besluiten of de aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt.

 

In het algemeen geldt:

  • Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen (stichtingen).
  • De bijdrage – meestal variërend van duizend tot een paar duizend euro – wordt gegeven in de vorm van een schenking.
  • Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een uitkering gedaan. Alle aanvragen komen centraal bij ons binnen. Wij kiezen zelf het meest passende fonds bij uw aanvraag.
  • Er worden geen donaties gedaan aan individuen.
  • Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een gift.

 

Er worden géén giften gedaan aan onder andere:
dorpshuizen, buurtcentra, multifunctionele centra, projecten in het buitenland, sport (tenzij voor gehandicapten), kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, milieubescherming, dieren(opvang), politieke doelen, wetenschappelijk onderzoek, congressen, studie of studiebeurzen, (lokale) omroepen, buitenlandse organisaties, festiviteiten, (amateur)muziek, orgelrestauratie, restauratie van kerkgebouwen en scouting.

 

Alleen speelplekken die gelegen zijn in achterstandsgebieden kunnen in aanmerking komen voor een gift.

 

In zeer beperkte mate komen aanvragen op het terrein van de (kunst)historie in aanmerking voor een bijdrage.