olgajong

Olga Heldring Fonds

 

Het Olga Heldring Fonds werd in 1930 opgericht door Olga Heldring (1880-1958), aanvankelijk met als doel het ondersteunen van behoeftige familieleden. In 1958 werden de statuten gewijzigd: vanaf dat jaar werden bijdragen verstrekt aan instellingen met liefdadige doeleinden, maar ook aan kunst in het algemeen.

 

Uit het Olga Heldring Fonds worden vooral bijdragen gegeven aan projecten die kunst koppelen aan een maatschappelijk doel. Enkele voorbeelden:

 

Stichting Zinaplatform is een theatergezelschap van makers uit verschillende culturen en verschillende disciplines. Het repertoire bestaat uit levensverhalen van wijkbewoners en het podium is de straat in de wijk. De theatermakers, schrijvers en beeldend kunstenaars van Zina vestigen zich in een wijk, bellen aan bij de wijkbewoners om hen en de buurt beter te leren kennen en laten zich adopteren door de wijkbewoners om levensverhalen te verzamelen. Deze creatieve botsing van levensverhalen, tussen professionele acteurs en lokale bewoners vormt de basis van de theatervoorstelling Wijksafari. Het Olga Heldring Fonds heeft ene financiële bijdrage geleverd aan de Wijksafari in de Amsterdamse Bijlmer en die in Amsterdam Noord.

 

Stichting LostProject  is een platform voor jongeren die zich niet per se thuis voelen bij het bestaande, vaak highbrow, theatercircuit. De doelgroep is te oud voor de jeugdtheaterscholen en herkent zich niet in de bestaande theaterverenigingen. Spelers kunnen doorstromen naar het hoger kunstonderwijs en dat gebeurt ook wel, maar het is net zo belangrijk dat een deelnemer een plek heeft om zich te uiten en iets leert op het persoonlijke vlak. LostProject wil graag de wereld een beetje mooier maken door jonge mensen de wereld in te sturen die vertrouwen hebben in het eigen kunnen en een duidelijk beeld hebben van wat ze willen en van wat ze kunnen.

 

Incidenteel verstrekt het Olga Heldring Fonds binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

  • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
  • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
  • Instellingen die integratie bevorderen
  • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking
  • Instellingen voor maatschappelijk werk
  • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
  • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
  • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
  • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking
  • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

Voorbeelden van deze projecten vindt u via de links op de pagina Introductie.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *