Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting het Looijers Hofje

 

Jonkvrouwe Anna Maria Elisabeth Elias (1791-1861) stichtte in 1829 ‘Het Looijers Hofje’ voor protestantse vrouwen van boven de 50. Het hofje kon nog tot 1968 in stand gehouden worden. Toen werd het hofje overgenomen door de Stichting Studentenhuisvesting. Het kapitaal van de stichting werd bij de Fundatie ondergebracht.

 

Stichting het Looijers Hofje verleent steun aan hofjes en aan woonvoorzieningen voor ouderen in behoeftige omstandigheden.

 

Zo heeft de stichting enkele malen een bedrag geschonken voor de restauratie en activiteiten van De Hof van Wouw in Den Haag.