wiggers19472

Fonds Wiggers van Kerchem

 

Johanna Catharina Isabella Wiggers van Kerchem (1884-1973) was een alleenstaande dame die het grootste gedeelte van haar leven in het buitenland doorbracht. Na haar dood liet ze de Fundatie haar vermogen na.

 

Het Fonds Wiggers van Kerchem verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

  • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
  • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
  • Instellingen die integratie bevorderen
  • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een beperking
  • Instellingen voor maatschappelijk werk
  • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
  • Instellingen met projecten voor vluchtelingen in Nederland
  • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
  • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een beperking
  • Projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk

 

Voorbeelden van projecten vindt u via de links op de pagina “Introductie“.

Tags: No tags

Comments are closed.