Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Introductie

 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën: informele educatie, voorbereiding op werk, maatschappelijke projecten, zieken-/gehandicaptenzorg, opvanghuizen, vluchtelingenprogramma’s en noodhulp.

 

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen: maatschappelijke projecten uitgevoerd door protestants christelijke instellingen, restauratie van hofjes/huisvesting alleenstaanden, kunst, (kunst)historie, schilders en beeldhouwers, en de Hélène de Montigny prijs.

 

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.