Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Introductie

 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Wij hanteren een aantal hoofdcategorieën:

educatie & arbeidsparticipatie jongeren

sociaal-maatschappelijke organisaties

gehandicapten- en ziekenzorg

noodhulp

vluchtelingen

projecten werkgelegenheid

opvanghuizen

 

Daarnaast zijn er enkele categorieën waar kleinere bedragen voor beschikbaar zijn op grond van statutaire bepalingen van aparte fondsen die onder het bestuur van de Fundatie vallen:

maatschappelijke projecten uitgevoerd door protestants christelijke organisaties

restauratie van hofjes/huisvesting alleenstaanden

kunst

(kunst)historie

schilders en beeldhouwers

de Hélène de Montigny prijs

Met ingang van 2017 zet de Fundatie met drie andere fondsen de financiële hulpverlening aan individuele voorzieningen voor gehandicapten voort onder de nieuwe noemer Samenwerkende Fondsen voor Individuele Hulpverlening Gehandicapten (SFIHG). Aanvragen voor deze persoonlijke schenkingen kunnen niet bij ons worden ingediend, maar via bemiddeling van een organisatie voor maatschappelijk werk bij het bureau van de SFIHG.

 

Voorbeelden van projecten en programma’s die wij ondersteunen kunt u vinden door op de categorieën te klikken.