Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Introductie

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen.

Deze fondsen zijn:

De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten.

Enkele subfondsen doen ook uitkeringen op het gebied van kunst. Voor dit doel is echter een beperkter budget beschikbaar.